Χαιρετισμός Προέδρου

Ο Χαιρετισμός του Προέδρου

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.

Μτφρ. Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος

Ιπποκράτης

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι

Αποτελεί για εμένα ξεχωριστή τιμή και προνόμιο να υπηρετώ ως πρόεδρος την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1961 από ανθρώπους που διαμόρφωσαν την ιστορία της διάγνωσης και θεραπείας των αγγειακών παθήσεων στον τόπο μας, από ανθρώπους που υπήρξαν οι δάσκαλοι των περισσοτέρων από εμάς. Αισθάνομαι ιδιαίτερα βαρύ το φορτίο της παρακαταθήκης που μας παραδόθηκε και ακόμη παραπάνω συναισθάνομαι το χρέος της συνέχισης της πορείας της εταιρείας μας , όπως την χάραξαν οι προηγούμενες διοικήσεις , που κατάφεραν και την επανέφεραν στο προσκήνιο των επιστημονικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Όπως είναι γνωστό η είσοδος του 21ου αιώνα σηματοδοτήθηκε από ριζικές και επαναστατικές εξελίξεις της τεχνολογίας που ήδη έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα μας. Οι αγγειακές παθήσεις αποτέλεσαν έναν από τούς κύριους τομείς όπου η βιο-τεχνολογία βρήκε ευρύ πεδίο εφαρμογής τόσο στην απεικόνιση όσο και στη θεραπεία, με πλέον εμφανή αλλαγή την εκτροπή της θεραπευτικής στρατηγικής προς τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.
Επιπλέον, η ολοένα και μεγαλύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών, αλλά και της φυσικής ιστορίας των αγγειακών παθήσεων, οδήγησε σε τροποποίηση των θεραπευτικών επιλογών. Μια λιγότερο εμφανής, αλλά εξίσου δραστική αλλαγή επήλθε, μέσω της διάδοσης του διαδικτύου και της εξ αυτού συσσώρευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών, τόσο σε γιατρούς όσο και σε ασθενείς. Τέλος, το υψηλό κόστος των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, σε συνδυασμό με την αρκετά συχνή μη ορθολογική χρήση τους έχει δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά ασφαλιστικά συστήματα.
Οι τελευταίες δύο αλλαγές έχουν επιβάλλει την ανάγκη της άσκησης απόλυτα τεκμηριωμένης ιατρικής, αυτό που όλοι γνωρίζουμε σαν «evidence based medicine».

Από την άλλη μεριά, εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης αλλά και της αλλαγής
του τρόπου και των συνθηκών ζωής, η επίπτωση των αγγειακών παθήσεων αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Η περιφερική αρτηριοπάθεια προσβάλλει σε κάποιο βαθμό το 15% του πληθυσμού μέχρι τα 70 έτη και περίπου το 20% από τα 75 έτη και πάνω, ο επιπολασμός των ανευρυσμάτων σε ηλικίες πάνω από 80 έτη ανέρχεται μέχρι και στο 10%, ενώ και η καρωτιδική νόσος είναι αυξημένη [στένωση πάνω από 50%, στο 8% των άνω των 65 ετών ατόμων. Παράλληλα η επίπτωση του διαβήτη αυξάνεται με τις γνωστές συνέπειες , ενώ και η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια με τις εκδηλώσεις της φαίνεται να απασχολεί το 20-30% του γενικού πληθυσμού. Σαν αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού των αγγειοπαθών και των ποικίλων τους εκδηλώσεων, πολλές ιατρικές ειδικότητες αντιμετωπίζουν αυτούς τους ασθενείς στα πλαίσια του γνωστικού τους αντικειμένου. Ωστόσο η πολυεστιακή φύση της νόσου και οι πολλαπλές απεικονιστικές και θεραπευτικές επιλογές, απαιτούν την βαθιά γνώση της φυσικής ιστορίας και την κατανόηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού των αγγειακών παθήσεων, όπως επίσης και την ορθολογική εκτίμηση του δείκτη κινδύνου-ωφέλειας των πολλών θεραπευτικών δυνατοτήτων που προσφέρονται.

Σήμερα στη χώρα μας, πολλοί ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων αντιμετωπίζουν τις αγγειακές νόσους, όσον αφορά την πρόληψη, την διάγνωση και την θεραπεία τους. Ομως η συγκροτημένη συνολική αντιμετώπιση που επιβάλλεται, πλην των στεφανιαίων αγγείων που αντιμετωπίζονται από τους καρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς, παρέχεται από την αγγειοχειρουργική ειδικότητα. Ειναι όμως πολύ σημαντικό , η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων ωστε να προκύψει το μέγιστο δυνατό όφελος για τον ασθενή.

Η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία θεωρεί χρέος της να προσπαθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, μέσα από τον ιστότοπο της ή με εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και τεκμηριωμένες επιστημονικές παρεμβάσεις, να διευκολύνει τη διάδοση και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών , τη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων και να στηρίξει κάθε προσπάθεια βελτίωσης και εξορθολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους αγγειακούς ασθενείς. Καλούμε τα μέλη της ιατρικής κοινότητας που ενδιαφέρονται για τις αγγειακές παθήσεις να εγγραφούν μέλη της εταιρείας μας, ωστε ολοι μαζί να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας “state of the art” αντιμετώπισης των αγγειακών παθήσεων.

Με τιμή

Σωτήριος Η. Γεωργόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΕΚΠΑ

Πρόεδρος Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.