20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνω ότι το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής, θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 3-5 Ιουνίου 2021, στις 3-5 Ιουνίου 2021, με τη νέα υβριδική μορφή που επιβάλλουν οι συνθήκες της πανδημίας, δηλαδή τόσο με φυσική παρουσία των συνέδρων όσο και με διαδικτυακή συμμετοχή.

Το Συνέδριο είναι επετειακό, 60 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας. Για όλες τις συναντήσεις θα χρησιμοποιηθεί μία μόνο αίθουσα. Στο πλαίσιο της προσπάθειας κατάρτισης του προγράμματος με γνώμονα τη συνεργασία, ενημέρωση και εκπαίδευση θα περιλαμβάνονται διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, αντιπαραθέσεις, δορυφορικά συμπόσια και ελεύθερες ανακοινώσεις. Οι ομιλίες για την αυστηρότερη τήρηση του χρόνου θα μπορούν να είναι βιντεοσκοπημένες αλλά κατά τη διάρκεια της επιστημονικής εκδήλωσης ο ομιλητής θα έχει φυσική παρουσία.
Ελπίζουμε με τη θεματολογία και τη δομή του επιστημονικού προγράμματος, να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη σας.

Η επιτυχία του Συνεδρίου εξαρτάται κυρίως από τη συμμετοχή των συνέδρων και τη παρουσίαση των δραστηριοτήτων των αγγειοχειρουργικών τμημάτων. Ενθαρρύνω τη ζωντανή παρουσία. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του Εισερχόμενου Προέδρου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σας ευχαριστώ και προσμένω στην έμπρακτη στήριξη αυτής της προσπάθειας.
Με εκτίμηση,

Βασίλειος Γ. Παπαβασιλείου
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγγειολογίας
Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής