Υπολογιστής Kινδύνου Φλεβικής Θρομβοεμβολής

Προφύλαξη από τη Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσο

Υπολογιστής Κινδύνου Φλεβικής Θρομβοεμβολής

*Ο παρών υπολογιστής κινδύνου φλεβικής θρομβοεμβολής έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Την ευθύνη της αγωγής την έχει ο θεράπων ιατρός.Υιοθέτηση και απόδοση στα Ελληνικά από: Caprini JA. Thrombosis risk assessment as a guide to quality patient care.
Dis Mon. 2005 Feb-Mar;51(2-3):70-8.
Copyright© Θ.Κ.