Επικοινωνία

Επικοινωνία

Γραμματεία Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας

(+30) 210 3634944

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Χριστίνα Ασιλιάν

Διεύθυνση

Ασκληπιού 17 Τ.Κ. 106 80 Αθήνα

Εξειδίκευση

Η δραστηριοποίηση μιας ιατρικής εταιρείας μέσα στον καταιγισμό πληροφόρησης που υφίσταται σήμερα ο «Homo Ιnterneticus» θα περίμενε κάποιος ότι θα ήταν άνευ ή περιορισμένου σκοπού… Ισχύει όμως ακριβώς το αντίθετο.

Οδηγός εκτίμησης

Ο αυτοματοποιημένος οδηγός εκτίμησης του θρομβοεμβολικού κινδύνου, πρώτη φορά μεταφράσθηκε και εισήχθη στον ιατρικό φακελλο σε ελληνικό νοσοκομείο το 2006 από τον καθηγητή Θωμά Ε. Κώτση και προσφέρεται μέσω του ιστοχώρου.