Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα: Χρήστος Μπακογιάννης​

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: +30

Email:
Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργός

Θέση:Γ. Γραμματέας

Ενημέρωση & Νέα

Συμμετοχή

στην κοινότητα