Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα: Χρήστος Μπακογιάννης​

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: +30 6944 771 545

Email:
Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργός

Θέση:                                   Εισερχόμενος Πρόεδρος

Ενημέρωση & Νέα

Συμμετοχή

στην κοινότητα