Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα: Βασίλης Τσιλιγγίρης​

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο:                                       +30 6945 412 919

Email:
Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργός

Θέση:Γενικός Γραμματέας

Ενημέρωση & Νέα

Συμμετοχή

στην κοινότητα

Τηλέφωνο: +30 6945 412 919