Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα: Βασίλης Τσιλιγγίρης​

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: +30

Email:
Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργός

Θέση:Ειδικός Γραμματέας

Ενημέρωση & Νέα

Συμμετοχή

στην κοινότητα