Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα: Βασίλειος Κατσίκας​

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: +30 6944 241 985

Email:
Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργός

Θέση:Ταμίας

Ενημέρωση & Νέα

Συμμετοχή

στην κοινότητα