Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα: Νικόλαος Πατέλης​

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: +30

Email:
Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργός

Θέση:Ταμίας

Ενημέρωση & Νέα

Συμμετοχή

στην κοινότητα