Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα: Γεώργιος Κοπάδης​

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: +30

Email:
Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργός

Θέση:Εισερχόμενος Πρόεδρος

Ενημέρωση & Νέα

Συμμετοχή

στην κοινότητα