Διοικητικό Συμβούλιο

Οργάνωση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 6 τακτικά και  1Μέλος. Η σύνθεση του συμβουλίου προκύπτει μετά από διαδικασία εκλογής στην οποία λαμβάνουν μέρος τα μέλη της εταιρείας και η θητεία του είναι 2 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές της εταιρείας στις 26 Ιουνιου 2021 είναι το παρακάτω.

Μέλη Δ.Σ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.