Διοικητικό Συμβούλιο | Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία
Οργάνωση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 6 τακτικά, 1Μέλος και 1 αναπληρωματικό μέλος. Η σύνθεση του συμβουλίου προκύπτει μετά από διαδικασία εκλογής στην οποία λαμβάνουν μέρος τα μέλη της εταιρείας και η θητεία του είναι 2 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές της εταιρείας την Άνοιξη του 2017 είναι το παρακάτω.

Μέλη Δ.Σ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.