Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2019 | Σύγχρονη Αγγειακή Τεχνολογία

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2019 | Σύγχρονη Αγγειακή Τεχνολογία

 Η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία θέτει υπό την αιγίδα της την επιστημονική εκδήλωση  “Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2019: Σύγχρονη Αγγειακή Τεχνολογία”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 Δεκεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη η οποία διοργανώνεται από την Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ». 

Με εκτίμηση,

Βασίλειος Γ. Παπαβασιλείου

Πρόεδρος Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας