18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής και Αγγειολογίας

 

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, όπου η αξία της γνώσης υποβιβάζεται και ο δρόμος για την κατάκτηση της είναι γεμάτος εμπόδια, η παραίτηση και η αδιαφορία είναι φαινόμενα διαβρωτικά και δυστυχώς ορατά. Πρέπει να αποδείξουμε με την ευρεία συμμετοχή μας ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τις αγγειακές παθήσεις παραμένει ενεργής, ενωμένη και πάντα σε υψηλό επίπεδο.

 
 

Με αυτές τις σκέψεις σας καλούμε στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής και προσδοκούμε την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας.

Με τιμή,

Σωτήρης Γεωργόπουλος
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας