9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND HOTEL PALACE